URI
Notation
81`37
Caption
Semantică
Including
Lexicologie, categorii de cuvinte. Onomastică. Nume. Etimologie. Lexicolgrafie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor
Application Note
Pentru dicţionare ca formă, vezi (038), Tabela 1d
See also
(038)Dicționare
Broader class
81`3  Lingvistică matematică și aplicată. Fonetică. Grafeme. Gramatică. Semantică. Stilistică