URI
Notation
81`34
Caption
Fonetică. Fonologie
Including
Fonemică
Broader class
81`3  Lingvistică matematică și aplicată. Fonetică. Grafeme. Gramatică. Semantică. Stilistică