URI
Notation
81`33
Caption
Lingvistică aplicată
Broader class
81`3  Lingvistică matematică și aplicată. Fonetică. Grafeme. Gramatică. Semantică. Stilistică