URI
Notation
81
Caption
Lingvistică. Limbi
Scope Note
Clasificaţi aici lucrări despre filologie în sensul lingvisticii (în special istorice). Clasificaţi descrierile istorice despre anumite limbi sau grupuri de limbi la indicele pentru limbă sau grupul de limbi, cu adăugarea auxiliarului -112 (de la 81-112)
Application Note
Auxiliarii speciali -11/-26 şi `1/`443 pot fi utilizaţi împreună cu 81 pentru a denota subiectul din lingvistică în general, dar şi în combinaţie cu subdiviziunile lui 811 pentru aspecte lingvistice ale anumitor limbi sau grupuri de limbi
Examples
81:39 Etnolingvistică
Broader class
8  LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
Narrower classes
81-11Școli și curente în lingvistică
81-13Metodologia lingvisticii. Metode și mijloace
81`01/`08Indici auxiliari speciali pentru origini și perioade în dezvoltarea limbilor
81`1/`4Indici auxiliari speciali pentru domenii și fațete ale lingvisticii
811Limbi