URI
Notation
778
Caption
Aplicații speciale și tehnici de fotografie
Including
Reprografie. Fotocopiere. Reproducere şi imprimare fotografică. Proiecţie (a imaginilor statice). Proiectoare şi ecrane de proiecţie. Fotomicrografie. Micrografie electronică. Radiografie (raze X, raze gamma). Holografie. Cinematografie. Fotografia imaginii în mişcare. Fotografia cu expunere multiplă sau continuă. Fotografia trucată. Iluzii etc.
Examples
778:61 Fotografie medicală
See also
681.6Mașini și echipament de reproducere grafică
791Cinematografie. Filme (cinema)
Broader class
77  Fotografie și activități similare