URI
Notation
677
Caption
Industria textilă
Application Note
Detalii despre maşini şi procese prin 62-1/-9
See also
687Industria îmbrăcămintei, confecții. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică
Broader class
67  Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse
Narrower classes
677.1/.5Fibre textile