URI
Notation
627.8
Caption
Baraje. Lucrări de construcție a centralelor hidraulice de energie
Examples
627.8:624.1 Substructuri, lucrări subterane, fundaţii etc. pentru baraje
See also
628.1Alimentarea cu apă. Tratarea apei. Consum de apă
Broader class
627  Lucrări pe căi de navigație naturale, în porturi şi pe țărm. Amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. Baraje și centrale hidraulice de energie