URI
Notation
6
Caption
ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
Scope Note
Clasificaţi aici generalităţi despre ştiinţele aplicate şi tehnologie
Broader class
----  TABELE CU INDICI PRINCIPALI
Narrower classes
60Biotehnologie
61Stiințe medicale. Medicină
62Inginerie. Tehnică în general
63Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice
64Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei
65Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații
66Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite
67Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse
68Industrii, meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblate
69Industria construcţiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și procedee în construcții