URI
Notation
591.2
Caption
Bolile animalelor (nedomesticite). Patologie animală
Application Note
Specificaţi speciile prin :592/599, bolile prin :616...
See also
636Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a șeptelului. Înmulțirea animalelor domestice
Broader class
591  Zoologie generală