URI
Notation
582.24
Caption
Protista (Protoctista). Chromista. Protozoare
Broader class
582  Botanică sistematică