URI
Notation
57.02
Caption
Procese biologice şi etologice
Including
Mecanisme. Interacţiuni cu mediul. Comportament social
Broader class
57.01/.08  Indici auxiliari speciali pentru aspecte teoretice, caracteristici, factori etc. în biologie