URI
Notation
551.44
Caption
Speologie. Peșteri. Ape subterane
Broader class
551.4  Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale pământului