URI
Notation
39
Caption
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor
Scope Note
Clasificaţi aici şi etnologia acolo unde acest termen reprezintă studiul comparativ al popoarelor în sens cultural şio sociologic. Pentru antropologie fizică (biologică) folosiţi 572 iar pentru antropologie socială şi microsociologie folosiţi 316
Application Note
Specificaţi detalii prin auxiliarii comuni de grupare etnică şi naţionalitate (Tabela 1f) şi auxiliarii comuni de loc(Tabela 1e)
See also
316Sociologie
572Antropologie umană
572.9Antropogeografie specială. Grupuri de ascendenţi individuali ai omului
903Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități
904Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice
Broader class
3  ȘTIINȚE SOCIALE
Narrower classes
391Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe
392Obiceiuri, datini privind viața particulară
393Moarte. Pregătirea morților. Înmormântări. Ceremonii funebre/funeralii
394Viața publică. Viața în societate. Viața oamenilor
395Ceremonial. Etichetă. Maniere elegante. Rang. Titlu
398Folclor propriu-zis