URI
Notation
347
Caption
Drept civil
Broader class
34  Drept jurisprudență
Narrower classes
347.1Generalități în dreptul civil
347.2Proprietate imobilă. Drepturi reale. Lucruri. Bunuri mobile
347.3Bunuri mobile în general. Proprietate personală
347.4Obligații. Contracte. Convenții
347.5Drepturi și obligații în afara contractelor. Prejudicii
347.6Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori
347.7Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
347.8Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spațiului
347.9Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară