URI
Notation
332.1
Caption
Economie regională. Economie teritorială
See also
711Principiile și practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană și rurală
Broader class
332  Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuințe (fondului imobiliar)