URI
Notation
006.91
Caption
Metrologie. Greutăți și măsuri în general
Scope Note
Numai probleme generale
See also
531.7Măsurarea cantităţilor geometrice şi mecanice: instrumente, metode şi unităţi
681.2Fabricarea aparatelor în general. Dotare cu aparate. Aparate de măsură și fabricarea lor. Cântare, balanțe. Dispozitive de cântărit
Broader class
006  Standardizarea produselor, operațiilor, greutăților și a timpului