URI
Notation
005
Caption
Management
Broader class
00  Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică
Narrower classes
005.1Teoria managementului
005.2Agenți manageriali. Mecanisme. Măsuri
005.3Activități manageriale
005.4Procese în management
005.5Operații în management. Direcții
005.6Managementul calității. Managementul calității totale (TQM)
005.7Management organizațional (OM)
005.9Tipuri de management