URI
Notation
004.9
Caption
Informatică aplicată. Tehnici bayate pe calculator cu aplicații practice
Broader class
004  Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
Narrower classes
004.91Procesarea și producerea de documente
004.92Grafică pe calculator
004.93Procesarea imaginilor
004.94Simulare pe calculator