URI
Notation
004.8
Caption
Inteligență artificială
Broader class
004  Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor