URI
Notation
004.4
Caption
Programe. Software
Broader class
004  Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
Narrower classes
004.4`2/`6Indici auxiliari speciali pentru software
004.41Tehnica programării
004.42Programarea calculatoarelor. Programe de calculator
004.43Limbaje de programare pentru calculator
004.45Programe de sistem
004.49Virusarea calculatoarelor