URI
Notation
---
Caption
Broader class
-  INDICI AUXILIARI COMUNI
Narrower classes
=...Indici auxiliari comuni de limbă. Tabela 1c
(0...)Auxiliari comuni de formă. Tabela 1d
(1/9)Auxiliari comuni de loc. Tabela 1e
(=...)Auxiliari comuni de rasă, grupare etnică și naționalitate. Tabela 1f
"..."Auxiliari comuni de timp. Tabela 1g
-0...Auxiliari comuni de caracteristici generale: Proprietăți, Materiale, Relații/Procese și Persoane. Tabela 1k