URI
Notation
929.6
Caption
Heraldică
Including
Steme. Armuri. Blazoane. Monede şi medalii. Documente. Diplome
See also
736Gliptică. Sigilografie
737Numismatică
Broader class
92  Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele