URI
Notation
691
Caption
Materiale de construcție. Părți ale construcțiilor
See also
624.01Construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție
Broader class
69  Industria construcţiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și procedee în construcții