URI
Notation
669
Caption
Metalurgie
See also
539.4Forţă. Rezistenţa la presiune
539.5Proprietăţile materialelor care influenţează deformabilitatea
546Chimie anorganică
546.3Metale în general
621.7Tehnologie mecanică în general: procese, scule, mașini, aparate
621.8Organe de mașini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere
621.9Prelucrare mecanică și așchierea. Prelucrare abrazivă. Ciocane și prese
622Industrie minieră
661.8Compuși metalici în general. Săruri. Compuși minerali
Broader class
66  Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite
Narrower classes
669.1Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă și oțel
669.2Metale neferoase în general