URI
Notation
664.8/.9
Caption
Tehnologia conservării alimentelor
Including
Conservarea substanţelor alimentare organice. Zaharisirea, cristalizarea. Sterilizarea. Pasteurizarea. Punerea în cutii de conserve. Uscarea şi congelarea. Conservarea produselor din plante, a produselor vegetale, a produselor animale
Broader class
664  Producerea și consevarea alimentelor solide