URI
Notation
630
Caption
Silvicultură
Including
Silvicultură. Împădurire. Tăiere. Exploatare forestieră
Scope Note
Subdiviziunile lui 630 sunt selectate din clasele principale din ediţia 2006 a Global Forest Decimal Classification (GFDC) aflată în proprietatea şi întreţinută de International Union of Forest Research Organization (IUFRO). GFDC este versiunea actualizată a clasificării pentru silvicultură cunoscută sub numele de Oxford Decimal Classification for Forestry care a fost desemnată să fie utilizată în CZU pentru a acoperi subiectele ne-forestiere. Similar GFDC se utilizează cu CZU pentru a oferi acoperirea necesară a subiectelor forestiere.
Application Note
Pentru creşterea pomilor fructiferi vezi 634.1/.6
Broader class
63  Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice
Narrower classes
630*0Păduri, silvicultură şi utilizarea produselor forestiere
630*1Factori de mediu în silvicultură. Biologie forestieră
630*2Biologie forestieră
630*3Situație, așezare. Topografie forestieră
630*4Sol forestier
630*5Ecologie animală a pădurilor
630*6Hidrologie forestieră. Conservarea apei. Conservarea solului și eroziune
630*7Marketing pentru produsele forestiere. Economia transporturilor forestiere şi industria lemnului
630*8Produse forestiere şi utilizarea acestora
630*9Alte produse (minore, secundare) ale pădurii