URI
Notation
626/627
Caption
Construcții hidrotehnice. Structuri acvatice
See also
551.46Oceanografie fizică. Topografie submarină. Fundul oceanului
556Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie
Broader class
62  Inginerie. Tehnică în general
Narrower classes
626Inginerie hidrotehnică în general
627Lucrări pe căi de navigație naturale, în porturi şi pe țărm. Amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. Baraje și centrale hidraulice de energie