URI
Notation
622
Caption
Industrie minieră
Application Note
Pentru detalii privind mecanisme şi procese miniere utilizaţi indicii auxiliari speciali de la 62-1/-9
See also
528Geodezie. Topografie. Fotogrametrie. Cartografie
549Mineralogie. Studiul special al mineralelor
552Petrologie. Petrografie
553Geologie economică. Mineralogie
679.8Tehnologia și prelucrarea pietrelor. Industria pietrei
Broader class
62  Inginerie. Tehnică în general
Narrower classes
622.1Investigații preliminare. Topografie minieră și ridicarea de hărți. Exploatarea zăcămintelor minerale (de suprafață și subterane)
622.2Operații miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor minerale
622.3Exploatări miniere pentru anumite minerale, minereuri, roci
622.4Aeraj minier. Ventilație, condiționarea aerului, încălzire și iluminat în mine
622.5Drenaj, evacuarea apei din mine
622.6Manipulare și transport. Ridicare. Transport de suprafață. Tracțiune
622.7Tratarea și prelucrarea mineralelor. Îmbogățirea mineralelor. Prepararea minereurilor
622.8Pericole, accidente și stricăciuni în mine. Protecția sănătății și siguranța în mine