URI
Notation
621.5
Caption
Պնևմաէներգետիկա, պնևմատիկ մեքենաներ և գործիքներ։ Սառնարանային սարքեր
Including
Ճնշման և ջրիկացման սարքավորումներ։ Հողմաշարժիչ մեքենաներ (հողմատուրբիններ, հողմաղացներ և այլն)։ Սառեցման տեխնոլոգիա։ Ցածր ջերմաստիճանի արտադրանք (սառնածին)
Application Note
Հանքագործության մեքենայական սարքավորումների և պրոցեսների մանրամասների համար օգտագործել 62-1/-9 հատուկ օժանդակ որոշիչները
See also
66.07Գազերի քիմիական տեխնոլոգիա
661.9Գազերի արտադրություն
Broader class
621  Ընդհանուր մեքենաշինությունն ամբողջությամբ։ Միջուկային տեխնոլոգիա։ Էլեկտրատեխնիկա։ Մեքենաշինության տեխնոլոգիա