URI
Notation
616-006
Caption
Tumori. Neoplasme. Blastoame. Coriostoame. Hamartoame. Oncologie
Broader class
616-001/-009  Indici auxiliari speciali pentru procese patologice