URI
Notation
616
Caption
Patologie. Medicină clinică
Application Note
Indicii auxiliari speciali 616-001/-009 pentru procesele patologice şi indicii auxiliari speciali 616-01/-099 pentru aspectele generale ale patologiei se aplică tuturor subdiviziunilor claselor 616, 617 şi 618
Broader class
61  Stiințe medicale. Medicină
Narrower classes
616-001/-009Indici auxiliari speciali pentru procese patologice
616-01/-099Indici auxiliari speciali pentru aspecte generale ale patologiei
616-71/-78Indici auxiliari speciali pentru instrumente şi echipament medical şi chirurgical
616.1/.9Patologie specială