URI
Notation
613
Caption
Igienă. Igienă și sănătate personală
See also
614Igienă și sănătate publică. Prevenirea accidentelor
Broader class
61  Stiințe medicale. Medicină
Narrower classes
613.2Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente
613.3Băuturi. Băuturi curative. Ape medicinale. Dieta lichidelor
613.4Igienă personală. Îmbrăcăminte
613.5Salubritatea locuinţelor
613.6Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii
613.7Sănătatea şi igiena timpului liber, recreaţiei, somnului
613.8Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
613.9Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia