URI
Notation
61
Caption
Stiințe medicale. Medicină
Application Note
Pentru detalii privind persoanle şi caracteristicile personale în medicină folosiţi indicii auxiliari comuni de persoană -05 (Tabela 1k)
Broader class
6  ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
Narrower classes
611/612Biologie umană
613Igienă. Igienă și sănătate personală
614Igienă și sănătate publică. Prevenirea accidentelor
615Farnacologie. Terapeutică. Toxicologie
616Patologie. Medicină clinică
617Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
618Ginecologie. Obstetrică