URI
Notation
582.37/.39
Caption
Pteridophyta. Ferigi. Plante asemănătoare ferigilor. Plante cu spori asemănătoare ferigilor
Including
Quillwort. Lycopodiale. Familia coada calului
Broader class
582.361/.99  Tracheophyta. Plante vasculare