URI
Notation
575
Caption
Genetică generală. Citogenetică generală
Including
Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie
Broader class
57  Științe biologice în general