URI
Notation
57
Caption
Științe biologice în general
See also
58Botanică
59Zoologie
61Stiințe medicale. Medicină
Broader class
5  MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE
Narrower classes
57.01/.08Indici auxiliari speciali pentru aspecte teoretice, caracteristici, factori etc. în biologie
572Antropologie umană
573Biologie generală şi teoretică
574Ecologie generală şi biodiversitate
575Genetică generală. Citogenetică generală
576Biologie celulară și subcelulară. Citologie
577Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
578Virologie
579Microbiologie