URI
Notation
552.5
Caption
Roci sedimentare
Including
Nisipuri. Argile. Şisturi argiloase. Silex. Cremene. Roci carbonifere
See also
553.9Zăcăminte de minereuri carbonifere. Zăcăminte de hidrocarbon
Broader class
552.3/.6  Roci eruptive (vulcanice), metamorfice şi sedimentare