URI
Notation
546.1
Caption
Nemetale şi metaloide în general
Broader class
546  Chimie anorganică