URI
Notation
544
Caption
Chimie fizică
Broader class
54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie
Narrower classes
544.01/.07Auxiliari speciali pentru substanţe şi sisteme chimice
544.1Structura chimică a materiei
544.2Chimia fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor
544.3Termodinamică chimică
544.4Cinetică chimică. Cataliză
544.5Chimia proceselor la energie înaltă
544.6Electrochimie
544.7Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloidelor