URI
Notation
539.1
Caption
Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară
Broader class
539  Natura fizică a materiei