URI
Notation
536
Caption
Căldură. Termodinamică. Fizică statistică
Broader class
53  Fizică
Narrower classes
536.1Teoria generală a căldurii
536.2Conducerea căldurii. Transferul de căldură
536.3Efectul corpurilor asupra transferului de căldură
536.4Efecte ale aportului de căldură şi al temperaturii asupra volumului şi structurii corpurilor
536.5Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii
536.6Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie
536.7Termodinamică. Energetică