URI
Notation
535
Caption
Optică
See also
539.1Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară
Broader class
53  Fizică
Narrower classes
535-1/-9Indici auxiliari pentru optică
535.1Teoria luminii
535.2Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrie
535.3Propagare. Reflecţie. Refracţie. Absorbţie. Emisie
535.4Interferenţă. Difracţie. Difuzare prin difracţie
535.5Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în copruri anizotropice
535.6Culorile şi proprietăţile lor. Teoria culorilor
535.8Aplicaţii ale opticii în general