URI
Notation
531/534
Caption
Mecanică
Broader class
53  Fizică
Narrower classes
531Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide
532Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanica)
533Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei
534Vibraţii. Unde. Acustică