URI
Notation
53
Caption
Fizică
Broader class
5  MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE
Narrower classes
53.01/.09Auxiliare speciale referitoare la teoria şi natura fenomenelor fizice, metode de observare, de măsurare şi de studiu
531/534Mecanică
535Optică
536Căldură. Termodinamică. Fizică statistică
537Electricitate. Magnetism. Electromagnetism
538.9Fizica materiei condensate. Fizica solidului
539Natura fizică a materiei