URI
Notation
346.3
Caption
Responsabilitate economică. Contracte economice
Broader class
346  Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei