URI
Notation
342
Caption
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ
See also
321Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
35Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară
Broader class
34  Drept jurisprudență
Narrower classes
342.1Stat. Popor. Națiune. Putere de stat
342.2Stat. Structura statului
342.3Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ
342.4Constituții. Adunări legislative
342.5Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ
342.6Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat
342.7Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor
342.8Lege electorală. Votare. Sisteme electorale
342.9Drept administrativ