URI
Notation
004
Caption
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
Scope Note
Aici se clasifică şi tehnologia informaţiei (informatică şi telecomunicaţii)
Broader class
00  Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică
Narrower classes
004.01/.08Indici auxiliari speciali pentru calculatoare
004.2Arhitectura calculatoarelor
004.3Construcția calculatoarelor. Hardware
004.4Programe. Software
004.5Interacțiune om-calculator. Interfața om-mașină. Interfața utilizator. Mediul utilizatorului
004.6Date
004.7Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
004.8Inteligență artificială
004.9Informatică aplicată. Tehnici bayate pe calculator cu aplicații practice