URI
Notation
003
Caption
Sisteme și caractere de scriere
Including
Semne şi simboluri. Coduri. Reprezentare grafică
See also
091Manuscrise
81`22Teoria generală a semnelor în relație cu lingvistica. Semiologie. Semiotică
Broader class
00  Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică
Narrower classes
003.01/.09Auxiliari speciali pentru sisteme și caractere de scriere
003.2Sisteme de scriere. Reprezentări grafice ale conceptelor
003.3Tipuri de scriere. Alfabet
003.5Materiale și instrumente pentru scriere
003.6Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor